Kompetenser

Teknik
 • Nätverkslösningar såsom Microsoft VPN, CISCO m.fl
 • Skrivarkonfigurering, installation
 • SharePoint
  • Integration mot Office
  • Anpassningar av sidor, mallar
Certifieringar
 • Dynamics NAV Developer
 • Certifierad projektledare (enligt Peil)
Övrigt
 • Styrelsearbete
 • Intern revisioner för föreningar